"Khi làm việc với khách hàng mình phải tìm cách đưa góc nhìn của mình vào, nhưng không áp đặt là mình luôn đúng".