“Digital Marketing thực sự là cuộc chiến, là mảnh đất các DN cần phải giành giật”.