Ngày 19/4, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã đề xuất các cải cách trong việc chi trả lương, theo đó thành lập một hệ thống giúp thúc đẩy các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên qua hình thức điện tử.

Đây được xem là nỗ lực của Tokyo nhằm thúc đẩy một xã hội không tiền mặt.

Bộ trên khẳng định có thể đảm bảo an toàn trong việc triển khai các cải cách này. Bộ trên khẳng định có thể đảm bảo an toàn trong việc triển khai các cải cách này.

Trong dự thảo, giới chức Nhật Bản cũng muốn cho phép người lao động nhận lương bằng tiền mặt tại các máy rút tiền tự động. 

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản muốn triển khai cụ thể hệ thống trên trong năm tài chính 2020, vốn đã kết thúc hồi tháng 3, song kế hoạch buộc phải trì hoãn do nhiều vấn đề, bao gồm cách thức đảm bảo an toàn trong việc thanh toán lương.

Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Norihisa Tamura cho biết có kế hoạch thể chế hóa hệ thống này trong giai đoạn đầu của năm tài chính 2021, bắt đầu từ tháng 4.

Chính phủ Nhật Bản đã nghiên cứu các cải cách, bao gồm cả việc rà soát các quy định của Bộ Lao động trong bối cảnh có những quan ngại về độ an toàn cũng như có các ý kiến phản đối việc chi trả lương điện tử. Chính phủ Nhật Bản đã nghiên cứu các cải cách, bao gồm cả việc rà soát các quy định của Bộ Lao động trong bối cảnh có những quan ngại về độ an toàn cũng như có các ý kiến phản đối việc chi trả lương điện tử.

Chính phủ Nhật Bản lý giải rằng kế hoạch trả lương điện tử nhằm tránh người dân tiếp xúc với tiền mặt trong đại dịch COVID-19, đồng thời tạo thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài trong việc nhận lương.

Những lao động nước ngoài làm việc ở Nhật Bản thường gặp khó khăn trong việc mở tài khoản tại đây.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng tỷ lệ thanh toán không tiền mặt lên mức 40% đến năm 2025, song mức này trong năm 2019 là chưa tới 30%.

Trong số các công ty tư nhân, công ty Yahoo Japan Corp cho biết hãng sẽ trả 50.000 yên (khoảng 460 USD) cho mỗi nhân viên của hãng thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPay nhằm giúp nhân viên chi trả các khoản chi phí liên quan đến làm việc từ xa trong thời đại dịch.

Theo Bnews