"Để giải quyết được những vấn đề về nhân sự, tôi cho rằng điều quan trọng là phải có "sự thấu hiểu lẫn nhau".