"Khi muốn khởi nghiệp, không thể chờ đủ tiền mới làm mà hãy bắt đầu từ bước đi nhỏ nhất. Mỗi bước đi nhỏ đều cho mình những bài học, trải nghiệm lớn." Ông Nguyễn Đức Thịnh - Chủ tịch Công ty CP Music One