"Danh tiếng hay vị thế, có được rồi, giữ rất khó. Điều gì tự đến, tự tan thôi."