"Triết lý của YODY là làm trước, sau đó tập trung lắng nghe khách hàng để nâng cấp chứ không quá tập trung vào những thách thức, khó ở đâu thì gỡ ở đó."