"Covid-19 làm con người dừng lại, hạn chế dịch chuyển nhưng hàng hoá vẫn phải luân chuyển".