"Khi các sản phẩm chất lượng được thị trường chấp nhận nhiều hơn thì cũng là lúc xưởng sản xuất có nhiều đơn hàng hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn."