"Quan trọng nhất là xây dựng được một đội ngũ và cộng sự đồng lòng. Chỉ cần một cá nhân đi chệch hướng, cả bộ máy sẽ chậm lại." Bà Huỳnh Hải Yến, Founder NauNau Garden và Y25 Perfume