“Quyết tâm tạo ra thương hiệu Việt Nam thì hãy giữ lấy và đừng lùi bước”.