Con người luôn đau khổ vì mắc kẹt trong những quan điểm cá nhân khác nhau. Chỉ khi giải phóng được quan điểm đó thì họ mới được tự do, hạnh phúc.