"Khởi nghiệp ban đầu sẽ rất khó khăn, nhưng giúp mình trưởng thành rất nhiều và đem lại cho mình thu nhập gấp 10 – 100 lần so với đi làm công ăn lương."