Người ta không thể nghĩ tốt, yêu tốt, ngủ ngon, nếu chưa có một bữa tối ngon miệng.