"Nhờ lo xa mà công ty tôi đã ổn định và vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19 vừa qua".