Người không có trí tưởng tượng là người không có hoài bão.