Cổ phần hoá từ năm 2003 và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2006, Vinamilk đến nay là một doanh nghiệp điển hình về cả tăng trưởng và quản trị.

Với tầm nhìn xa, Hội đồng Quản trị công ty đã có quyết định dài hạn về cải tiến quy trình quản trị nhằm nâng cao khả năng huy động vốn, phát triển hệ thống trang trại, nhà máy và hệ thống phân phối.

Vinamilk luôn nỗ lực cải tiến hệ thống quản trị để phát triển bền vững từ trang trại, nhà máy đến phân phối. Vinamilk luôn nỗ lực cải tiến hệ thống quản trị để phát triển bền vững từ trang trại, nhà máy đến phân phối.

11 năm nâng cao quản trị

Từ năm 2010, Vinamilk từng bước triển khai và phát triển quản trị công ty như: Thuê tư vấn để thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế; Phòng Kiểm soát nội bộ vẫn được duy trì và được đổi tên, nâng cấp hoạt động thành "Phòng Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro".

Năm 2017, đại hội cổ đông của Vinamilk đã thông qua Nghị quyết về thành lập Tiểu ban Kiểm toán (nay là Uỷ ban Kiểm toán) thay cho Ban Kiểm soát. Đây là bước đi căn bản trong quản trị công ty của Vinamilk.

Ngoài ra, nhiều cải tiến, bổ sung khác nhằm nâng cao chất lượng quản trị cũng được triển khai như thực hành các nguyên tắc nâng cao trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, công bố thông tin tài chính và phi tài chính, quan tâm tới các khía cạnh phát triển bền vững (như năng lượng, môi trường, xã hội...).

Tại Hội thảo trực tuyến "Triển khai thực hiện Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất" do IFC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức cuối tháng 6 vừa qua, ông Đỗ Lê Hùng, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Vinamilk chia sẻ, doanh nghiệp muốn phát triển nhanh phải tận dùng thời cơ nhưng để phát triển bền vững phải có hệ thống quản trị tốt.

Quản trị với mô hình "3 tuyến phòng vệ"

Mô hình 3 tuyến phòng vệ theo thông lệ quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Vinamilk (Nguồn: vnexpress.net). Mô hình 3 tuyến phòng vệ theo thông lệ quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Vinamilk (Nguồn: vnexpress.net).

Sau gần 10 năm hoạt động, Phòng Kiểm toán nội bộ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống quản trị của Vinamilk.

Uỷ ban kiểm toán hoạt động thực hiện giám sát độc lập các lĩnh vực trọng yếu của quản trị công ty như hệ thống kế toán, báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và phòng chống gian lận...

Nhờ đó, mô hình 3 tuyến phòng vệ theo thông lệ quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Vinamilk được thiết lập nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan và độc lập trong việc đánh giá các quy trình quản lý quản trị.

Mô hình này cũng cho phép việc giám sát của Uỷ ban Kiểm toán được thực hiện trước, trong và sau khi Ban điều hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định quản lý trọng yếu.

Sau khi Bộ nguyên tắc Quản trị của Việt Nam ra đời, năm 2019 Vinamilk đã tổ chức tự đánh giá quản trị công ty so với các yêu cầu, triển khai kế hoạch hành động cụ thể đối với các nội dung có thể cải thiện.

Kết quả thu được

Năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đánh giá Phát triển Bền vững, phần nội dung quản trị công ty của Vinamilk có kết quả đạt 93%.

Tổng điểm đánh giá Phát triển Bền vững (VNSI) trên các khía cạnh Môi trường, Xã hội và Quản trị đều cao hơn so với điểm số trung bình của ngành và trung bình của VN100.

Những kết quả này cho thấy Vinamilk vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển. Hệ thống quản lý rủi ro vẫn đang tiếp tục được tư vấn độc lập đánh giá để nâng cấp, hỗ trợ hiệu quả hơn cho quản trị và ra các quyết định quản lý trên toàn công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán nội bộ cũng như Ủy ban Kiểm toán hàng năm đều được đánh giá để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyên môn ngày càng cao.

Việc áp dụng và phát triển quản trị công ty tiên tiến đã giúp Vinamilk tiến lên thứ 36 trong xếp hạng 50 công ty sữa có doanh thu cao nhất thế giới, theo công bố của công ty phân tích tài chính đa ngành Plimsoll (Anh) hồi tháng 3/2021, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong danh sách này.

Doanh nghiệp này cũng đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu của các tổ chức trong nước và khu vực nhiều năm liên tiếp.

Vinamilk giữ vững vị trí Top 10 Công ty niêm yết tốt nhất 2021 trong suốt 9 năm. Vinamilk giữ vững vị trí Top 10 Công ty niêm yết tốt nhất 2021 trong suốt 9 năm.

Cuối tháng 12/2020, Vinamilk là công ty đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được vinh danh là "Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN" theo thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN (ACGS) thuộc Sáng kiến Quản trị Công ty ASEAN (ASEAN Corporate Governance) của Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF).

Mới đây, theo danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2021 vừa công bố hồi tháng 6 của Forbes Việt Nam, Vinamilk giữ vững vị trí trong Top 10. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Vinamilk góp mặt trong bảng xếp hạng này dù trải qua năm 2020 nhiều biến động.

Sau hơn 10 năm hoàn thiện và cải tiến liên tục về hệ thống, quản trị là yếu tố đã giúp doanh nghiệp sữa có doanh thu tỷ đô này đứng vững trong bối cảnh nhiều thách thức như đại dịch hiện nay.

Quản trị công ty tốt, về dài hạn, có thể xem là chìa khoá nâng giá trị của doanh nghiệp nói chung, là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững.

Theo vnexpress.net.