AnyX - Một loạt tính năng mới được tích hợp

AnyMind Group, doanh nghiệp cung cấp giải pháp hỗ trợ phát triển thương mại, công bố ra mắt chuỗi tính năng phân tích và tích hợp nền tảng quản lý hậu cần (AnyLogi) và thương mại đối thoại (AnyChat) vào nền tảng quản lý thương mại điện tử AnyX. 

Người dùng AnyX có thể sử dụng tính năng phân tích cho các hoạt động thương mại điện tử đa kênh, quản lý và theo dõi các hoạt động hậu cần và tương tác với khách hàng thông qua một nền tảng duy nhất. 

Cả AnyLogi và AnyChat vẫn được cung cấp riêng lẻ cho khách hàng.

Công ty cũng bổ sung tính năng phân tích trang Web và tích hợp quảng cáo.

AnyX được tích hợp các tính năng mới (Ảnh: AnyMind Group).
AnyX được tích hợp các tính năng mới (Ảnh: AnyMind Group).

Từ đó, giúp cho người dùng nền tảng kết nối dữ liệu từ Google Analytics, Google Analytics 4, Google Ads và Facebook Ads cho các cửa hàng trực tuyến Shopify.

Những thay đổi trên giúp các nhà bán trực tuyến quản lý kênh thương mại điện tử hiệu quả hơn.

Theo đó, mọi quy trình từ quản lý cửa hàng, tiếp thị, hậu cần và hỗ trợ khách hàng đều có thể thực hiện trên một nền tảng duy nhất thay vì trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Công ty mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh thương mại trực tuyến ngày càng phức tạp.

Đồng thời, các doanh nghiệp có thể thúc đẩy việc kinh doanh thông qua một nền tảng duy nhất, xoá bỏ ranh giới, đồng bộ dữ liệu giúp tăng trưởng hiệu quả hơn.

Tính năng phân tích trên AnyX - Khắc phục lỗi và hỗ trợ cải thiện doanh thu cho doanh nghiệp

Với chuỗi tính năng phân tích, người dùng AnyX có thể truy cập vào các báo cáo tổng hợp, cung cấp thông tin chi tiết về cửa hàng, sản phẩm. 

Tính năng mới sẽ giúp người dùng xác định hiệu quả chi tiêu quảng cáo (ROAS) so với doanh số bán hàng, chi phí, nỗ lực tiếp thị.

Người dùng có thể nhập vào các chi phí bán hàng khác nhau (bao gồm hoa hồng chi phí quảng cáo và hậu cần, v.v.) để tự động tính toán lợi nhuận gộp và lợi nhuận biên.

Từ đó, người dùng có thể so sánh và phân tích thu nhập theo kênh bán hàng và sản phẩm và từ đó đưa ra giải pháp cải thiện doanh thu.

AnyX được cập nhật tính năng phân tích (Ảnh: AnyMind Group).
AnyX được cập nhật tính năng phân tích (Ảnh: AnyMind Group).

Các tích hợp với Google Analytics, Google Analytics 4, Google Ads và Facebook Ads giúp tính toán tự động các chỉ số như:

ROAS ở cấp độ sản phẩm và cửa hàng, đồng thời phân bổ chi tiêu quảng cáo cho các sản phẩm riêng lẻ. 

Điều này giúp người bán vượt qua thách thức khi phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều nền tảng thương mại điện tử và quảng cáo khác nhau và quy trình tính ROAS được thực hiện thủ công và dễ xảy ra lỗi.

Tích hợp AnyLogi - Giảm thời gian đối chiếu và phân tích

Với việc tích hợp AnyLogi, người dùng có thể truy cập đồng thời vào dữ liệu bán hàng và dữ liệu hàng tồn kho, giúp giảm thời gian đối chiếu và phân tích. 

Từ đó, người bán có thể đưa ra các quyết định liên quan đến hàng tồn kho nhanh hơn và chính xác hơn.

Ví dụ như lập kế hoạch nhập hàng, thu thập thông tin chi tiết về thị trường và thay đổi số lượng hàng tùy theo từng thời điểm. 

Các chỉ số hiện có trên AnyX bao gồm:

- Chỉ số về cửa hàng, sản phẩm bao gồm chỉ số về các phiên, đơn đặt hàng, doanh thu, giá trị đơn đặt hàng trung bình, chi phí hàng hóa, lợi nhuận gộp, tỷ lệ lợi nhuận gộp, chi phí hậu cần, lợi nhuận cận biên và tỷ lệ lợi nhuận cận biên;
- Chỉ số tiếp thị và quảng cáo bao gồm tỷ lệ chuyển đổi, mức chiết khấu, tỷ lệ chiết khấu, phí quảng cáo và ROAS;
- Chỉ số hàng tồn kho bao gồm tổng số hàng tồn kho, hàng tồn kho còn lại, tỷ lệ tiêu thụ, số ngày tồn kho mục tiêu, số ngày tồn kho dự đoán và số ngày bán hàng tồn kho.

Người dùng có thể truy cập đồng thời vào dữ liệu bán hàng và dữ liệu hàng tồn kho (Ảnh: AnyMind Group).
Người dùng có thể truy cập đồng thời vào dữ liệu bán hàng và dữ liệu hàng tồn kho (Ảnh: AnyMind Group).

Thông qua AnyX, người bán tích hợp AnyLogi có thể quản lý và theo dõi các hoạt động của các dịch vụ hậu cần đầu vào, hàng tồn kho, nhà cung cấp, kho hàng, sản phẩm và đơn đặt hàng. 

Việc tích hợp AnyLogi và dữ liệu cho chuỗi cung ứng và hậu cần đã khả dụng tại Nhật Bản và sẽ được mở rộng cho thị trường khác trong tương lai.

Tích hợp AnyChat - Tăng điểm tiếp xúc của khách hàng với doanh nghiệp

Ngoài ra, người dùng AnyX có tích hợp AnyChat có thể quản lý, theo dõi các cuộc trò chuyện và thông tin khách hàng trên LINE và Instagram thông qua một nền tảng duy nhất.

Đồng thời, việc tích hợp với các cửa hàng Shopify giúp đồng bộ các giao dịch mua hàng và dữ liệu đặt hàng với các cuộc hội thoại. 

AnyMind Group gần đây cũng đã bổ sung khả năng thương mại trực tuyến trên AnyChat. 

Công ty sẽ tiếp tục bổ sung các nền tảng nhắn tin khác để tăng điểm tiếp xúc của khách hàng với doanh nghiệp.

Tích hợp AnyChat tăng khả năng tương tác với khách hàng của doanh nghiệp (Ảnh: AnyMind Group).
Tích hợp AnyChat tăng khả năng tương tác với khách hàng của doanh nghiệp (Ảnh: AnyMind Group).

Lời kết

Có thể thấy AnyMind Group ngày càng hoàn thiện và nâng cấp các tính năng để đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như khách hàng trong thời đại số.