Tính đến ngày 9/5, ở kỳ hạn 12 tháng, SCB là ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất với 7%/năm.

Xếp ngay sau đó là BacABank với 6,7%/năm; VietABank, Vietbank và Kienlongbank cùng ở mức 6,5%/năm.

null
Nhiều ngân hàng tiếp tục nâng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Ở kỳ hạn 6 tháng, BacABank áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,25%/năm, kế đến là VietABank với 6%/năm và SCB, BVB, BaoVietBank cùng ở mức 5,9%/năm.

Tăng 0,1-0,7% lãi suất ở tất cả các kỳ hạn

null
Tại BacABank, từ ngày 21/4 áp dụng biểu lãi suất tiền gửi mới tăng 0,1% tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại BacABank từ 3 tháng trở xuống tăng lên 3,9%/năm, 6 tháng tăng lên 6,25%/năm, 12 tháng lên mức 6,9%/năm và trên 12 tháng là 6,9%/năm.

SHB tăng 0,1-0,4% lãi suất tiền gửi tất cả các kỳ hạn từ kỳ điều chỉnh 28/4.

Cụ thể, đối với khoản tiền gửi tiết kiệm dưới 2 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1% suy ra là 3,6%/năm

Kỳ hạn 6 tháng tăng 0,2% lên 5,4%/năm, 12 tháng tăng đến 0,4% lên 6,1%/năm, 24 tháng 6,3%/năm và 36 tháng là 6,5%/năm.

null
Lãi suất Ngân hàng SHB tăng mạnh trong tháng 5.

Đối với khoản tiền dưới 300 triệu đồng, lãi suất của VPBank từ mức 5,1%/năm tăng lên lần lượt 5,8%/năm và 5,9%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

null
VPBank chỉ tăng lãi suất tiền gửi trên 12 tháng từ ngày 15/4.

Sacombank cũng tăng 0,1% lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng lên 3,7%/năm và 4,7%/năm.

ACB tăng 0,1% nhưng ở lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng từ ngày 22/4.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tính đến đầu tháng 5 phổ biến ở mức 3,3-4%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng; từ 4-6,25%/năm với kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng; và 4,9-7%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng.

null
Bảng tổng hợp xu hướng tăng giảm lãi suất của nhiều ngân hàng.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý II của Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước cho thấy, mặt bằng lãi suất cho vay - huy động được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục duy trì không đổi hoặc chỉ tăng rất nhẹ 0,03-0,06% trong quý II và 0,13-0,18% trong cả năm 2022, chủ yếu là dự kiến tăng lãi suất huy động.

Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.