Theo Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát, Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng - thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế ông Trần Tuấn Dương từ ngày 26/4.

Bên cạnh vai trò Tổng giám đốc, ông Nguyễn Việt Thắng sẽ trực tiếp điều hành và giữ vị trí Giám đốc Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương, phụ trách hoạt động của một số công ty con trong lĩnh vực bất động sản, vận tải biển của Hòa Phát.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

Mặt khác, ông Trần Tuấn Dương sẽ đảm nhiệm vị vị trí Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát, hỗ trợ ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT – tập trung nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển Hòa Phát trong 20-30 năm tới.

Một thay đổi khác là ông Dương sẽ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Gang Thép Hòa Phát, chịu trách nhiệm toàn bộ mảng sản xuất và kinh doanh thép của Hòa Phát.

Ông Trần Đình Long chia sẻ, sự thay đổi nhận sự này nằm trong chiến lược cơ cấu lại mô hình hoạt động, chuyển giao trách nhiệm điều hành và đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận chủ chốt của tập đoàn.

"Đã đến lúc Hòa Phát trao quyền điều hành lớn hơn cho thế hệ lãnh đạo F2. Hội đồng quản trị sẽ chuyên tâm cho chiến lược đầu tư, phát triển tập đoàn trong dài hạn", ông Long cho biết.

Trước đó, ông Long đã chia sẻ định hướng đưa Hoà Phát Hòa Phát trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Một trong những hướng đi là bất động sản với trọng tâm là lĩnh vực bất động sản nhà ở.

“Hoà Phát sẽ đi bằng hai chân trong mảng kinh doanh bất động sản”, ông Long cho biết.

Cụ thể, tập đoàn sẽ tìm những địa điểm phù hợp tại các địa phương để xây dựng khu đô thị, tiến hành các bước từ đầu như đấu giá đất, xin quy hoạch, lập dự án.

Một hoạt động khác sẽ được Hòa Phát thực hiện mà mua bán và sáp nhập (M&A) các dự án có sẵn để rút ngắn thời gian. Nhưng lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẽ không M&A bằng mọi giá, mà chỉ làm thực hiện khi có lợi cho doanh nghiệp.

Ông Trần Tuấn Dương - cựu Tổng giám đốc tập đoàn sẽ đảm nhiệm vị vị trí Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát. Ông Trần Tuấn Dương - cựu Tổng giám đốc tập đoàn sẽ đảm nhiệm vị vị trí Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát.

Lý giải quyết định này, ông Trần Đình Long cho biết doanh thu Hoà Phát có thể đạt mức 120.000-140.000 tỉ đồng trong năm 2021. Thậm chí con số này có thể tăng lên 200.000 tỉ đồng khi tập đoàn hoàn thành dự Khu liên hợp gang thép Dung Quất giai đoạn 2.

“Khi đó việc phát triển thêm các sản phẩm sau thép sẽ không dễ. Với quy mô như vậy, sớm muộn Hòa Phát cũng phải hướng tới mô hình đa ngành", ông Long nói với cổ đông.

Theo The Saigontimes