Quảng Ngãi là vùng đất giao thoa của 3 nền văn hóa lớn - Sa Huỳnh, Chăm-pa, Đại Việt, quê hương của các đội hùng binh Hoàng Sa, kiêm quản Bắc Hải, là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng.

Tỉ trọng công nghiệp xây dựng lớn

Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng bình quân 4,83%/năm; nếu không tính sản phẩm lọc dầu thì tăng bình quân 8,5 %/năm.

Năm 2020, GRDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt trên 82.500 tỷ đồng, gấp 1,36 lần so với năm 2015.

Tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm hơn 53%, dịch vụ chiếm hơn 28%, nông nghiệp chiếm hơn 18,5%.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm ước đạt hơn 90 ngàn tỷ đồng, bằng 107,7% so với mục tiêu Trung ương giao.

Thu hút nhiều nhà đầu tư

Theo số liệu của Sở KH&ĐT Quảng Ngãi, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư 524 dự án trong nước, 41 dự án FDI.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh, tổng vốn huy động 5 năm (2016 - 2020) đạt hơn 143 ngàn tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra.

Kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng cao ngày càng đổi mới.

Đến nay, có 98% đường tỉnh, 77% đường huyện, 68% đường xã, 41% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, cứng hóa, 100% xã phủ lưới điện quốc gia, 48% chiều dài kênh mương được kiên cố hóa. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh ước đạt 24%.

Đến cuối năm 2020, Quảng Ngãi có 89 xã và 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, một số công trình xây dựng lớn được đưa vào sử dụng như: cầu Cổ Lũy, cầu Thạch Bích, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - KCN VSIP Quảng Ngãi), cảng Bến Đình, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh... đã tạo diện mạo mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi phát triển.

Với những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Quảng Ngãi cũng đã thu hút được nhiều dự án lớn trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Đây sẽ là hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển KT - XH trong giai đoạn 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội Quảng Ngãi đã có những tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đã được mỗi người dân Quảng Ngãi vun đắp, gìn giữ. Con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững…