Giới thiệu

Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm tôn vinh và giới thiệu những hoạt động đổi mới sáng tạo của các chủ thể tích cực trong hệ sinh thái Việt Nam trong một số lĩnh vực chủ yếu như: Đô thị thông minh, nhà máy thông minh, an ninh mạng, chuyển đổi số, công nghệ trong nông nghiệp và môi trường… Triển lãm là một sự kiện hàng năm về đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng và xây dựng các kết nối đổi mới sáng tạo, kết nối chuyên gia, viện trường - doanh nghiệp, các tập đoàn quốc tế, các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ, khẳng định Việt Nam là điểm đến của đổi mới sáng tạo của khu vực trong kỷ nguyên mới.

null

Hoạt động


  • Lễ Khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hoà Lạc.
  • Triển lãm Innovation Expo giới thiệu những sáng kiến, sản phẩm đổi mới sáng tạo của người Việt.
  • Triển lãm Innovation Display trình diễn những tiết mục công nghệ ấn tượng.
  • Ngày hội STEAM – Hội chợ Khoa học dành cho học sinh, sinh viên.
  • Hội thảo, trao đổi: BTC sẽ tổ chức các hội thảo tại sân khấu chính, ngoài ra BTC sẽ bố trí các sân khấu free talk tại các khu triển lãm phục vụ cho các chương trình, hoạt động giới thiệu, trao đổi của các đơn vị tham gia Triển lãm nếu có nhu cầu.
  • Trình diễn, trưng bày, kết nối trực tuyến: Tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu một số sản phẩm, công nghệ, ý tưởng đột phá từ thành viên Mạng lưới nước ngoài (Thực hiện tại sân khấu chính); Các hoạt động trình diễn, trưng bày, kết nối của các đơn vị tham gia Triển lãm.
  • Kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo: Tổ chức các hoạt động kết nối hợp tác, chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo,...

null


Thông tin về chủ trì chương trình, nhà tài trợ, đăng ký,..tại đây.

Theo Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia


null