Áp lực cho chủ doanh nghiệp Không đơn giản là tiền lương

Do lạm phát thúc đẩy, nhiều công ty đã điều chỉnh chiến lược bằng cách tăng lương, thay đổi mô hình trả lương và định mức lương với tốc độ nhanh hơn. 

Áp lực tiền lương này được dự đoán sẽ vẫn tiếp tục đè nặng lên các nhà lãnh đạo nhân sự và doanh nghiệp vào năm 2023. 

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ đơn giản là số tiền lương mà một nhân viên có thể nhận được. 

Nghiên cứu của Viện Bersin cho thấy rằng:

Người lao động bị ảnh hưởng bởi mức lương công bằng gấp 6 lần so với mức lương. 

Vậy nên, việc chỉ tăng lương cho tất cả nhân viên mà không giải quyết các vấn đề cơ bản về trả lương công bằng không phải là một giải pháp hay.

Người lao động bị ảnh hưởng bởi mức lương công bằng (Ảnh: Unsplash).
Người lao động bị ảnh hưởng bởi mức lương công bằng (Ảnh: Unsplash).

Mặc dù không có giải pháp duy nhất cho việc trả lương, nhưng nghiên cứu từ Viện Bersin cho thấy các công ty có xu hướng phát triển qua 4 cấp độ khi nói đến việc trả lương:

- Đầu tiên, có sự tập trung vào thanh toán giao dịch cơ bản, thường rõ ràng ở các công ty nhỏ hơn hoặc mới thành lập;
- Khi công việc kinh doanh phát triển, các công ty tập trung vào tổng đãi ngộ;
- Sau đó, chuyển sang trả lương dựa trên hiệu suất. 
- Cuối cùng thì các công ty hoạt động hiệu quả cao coi việc trả lương là một chiến lược toàn tổ chức và phát triển thành một hệ thống trả lương và khen thưởng có hệ thống. 

Doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức khác nhau phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển (Ảnh: Unsplash).
Doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức khác nhau phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển (Ảnh: Unsplash).

7 gợi ý chìa khóa - Chiến lược trả lương hiệu quả trong năm 2023

Dựa trên tình hình thực tế, đây sẽ là 7 chìa khóa giúp các tổ chức xem xét và giải quyết các phương thức thanh toán trong những tháng tới đây:

- Phù hợp với mục tiêu kinh doanh;
- Trả lương cạnh tranh và công bằng;
- Tính linh hoạt và tùy chỉnh;
- Khen thưởng dựa trên hiệu suất;
- Công khai và minh bạch;
- Đánh giá và điều chỉnh liên tục;
- Tuân thủ luật pháp và quy định.

1. Phù hợp với các mục tiêu kinh doanh - Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

Một chiến lược trả thưởng hiệu quả phải phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh tổng thể của tổ chức, đồng thời, hỗ trợ sứ mệnh và tầm nhìn doanh nghiệp. 

Mặc dù mức lương cạnh tranh là quan trọng, nhưng chương trình trả lương của mỗi công ty phải hướng đến mục tiêu nhằm thưởng cho hiệu suất phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

 Tất cả đều phải hướng đến mục tiêu của doanh nghiệp (Ảnh: Unsplash).
Tất cả đều phải hướng đến mục tiêu của doanh nghiệp (Ảnh: Unsplash).

2. Trả lương cạnh tranh và công bằng - Trong thị trường và trong doanh nghiệp

Như đã đề cập, chiến lược trả lương phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và bình đẳng trong ngành và tất cả các thị trường việc làm có liên quan mà công ty cạnh tranh để thu hút nhân tài. 

Không những thế, chiến lược trả lương cũng phải công bằng và bình đẳng trong chính công ty.

Thêm vào đó, doanh nghiệp cần tính đến giá trị của từng vị trí, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cũng như mức độ trách nhiệm và hiệu suất cho từng vai trò.

Không chỉ cạnh tranh và công bằng mà phải khiến nhân viên cảm thấy bản thân có giá trị (Ảnh: Unsplash).
Không chỉ cạnh tranh và công bằng mà phải khiến nhân viên cảm thấy bản thân có giá trị (Ảnh: Unsplash).

3. Tính linh hoạt và tùy chỉnh - Đi kèm với rủi ro

Mặc dù tuân thủ những quy định chi trả lương cơ bản, nhưng việc cho phép tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân của nhân viên là rất quan trọng. 

Ví như, tiền thưởng và ưu đãi, hoặc các lựa chọn khác nhau cho các gói lợi ích để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhân viên. 

Tùy chỉnh đi kèm với rủi ro là những thay đổi trong thực tiễn trả lương cho một nhóm nhân viên có thể tạo ra sự bất bình đẳng với các nhóm nhân viên khác, và các nhà lãnh đạo nhân sự và doanh nghiệp sẽ cần đề phòng điều này.

Không chỉ là lương mà doanh nghiệp còn nên đảm bảo tính hiệu quả về mặt tiền thưởng và ưu đãi (Ảnh: Unsplash).
Không chỉ là lương mà doanh nghiệp còn nên đảm bảo tính hiệu quả về mặt tiền thưởng và ưu đãi (Ảnh: Unsplash).

4. Khen thưởng dựa trên hiệu suất - Đôi bên cùng có lợi

Khen thưởng nhân viên vì hiệu suất và đóng góp của họ mang lại thỏa thuận đôi bên cùng có lợi cho nhân viên và công ty. 

Công ty được hưởng lợi nhiều hơn từ sự đóng góp chung của tất cả nhân viên, và cũng giúp thực hiện tốt chiến lược giữ chân nhân viên.

 Khen thưởng theo hiệu suất sẽ là một chiến lược thông minh (Ảnh: Unsplash).
Khen thưởng theo hiệu suất sẽ là một chiến lược thông minh (Ảnh: Unsplash).

5. Công khai và minh bạch - Gắn kết và giữ chân nhân viên

Chiến lược trả lương cần phải được truyền đạt rõ ràng và minh bạch tới tất cả nhân viên:

- Làm sao để nhân viên hiểu được giá trị của khoản thù lao?
- Cách nhận được khoản thù lao đó.
- Và cách nó phù hợp với các mục tiêu của tổ chức như thế nào?

Đây là những nguyên lý chính của một hệ thống trả lương sẽ cải thiện tinh thần, sự gắn kết và giữ chân nhân viên.

Sự công khai và minh bạch sẽ gắn kết và giữ chân nhân viên hiệu quả (Ảnh: Unsplash).
Sự công khai và minh bạch sẽ gắn kết và giữ chân nhân viên hiệu quả (Ảnh: Unsplash).

6. Đánh giá và điều chỉnh liên tục - Linh hoạt và đảm bảo sự hiệu quả

Một chiến lược lương thưởng hiệu quả cần được đánh giá và điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo chiến lược đó tiếp tục đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu luôn thay đổi của công ty.

- Tiến hành phân tích thị trường cạnh tranh;
- Thu hút phản hồi từ nhân viên;
- Thực hiện đánh giá tiền lương và tổng thưởng định kỳ;
- Hoàn thành kiểm toán vốn chủ sở hữu tiền lương.

Đây chỉ là một vài ví dụ về các nguyên tắc cơ bản của quản lý hệ thống tiền lương hiệu quả mà tất cả các công ty nên thực hành.

Trong quá trình làm việc, doanh nghiệp cần linh hoạt đánh giá và điều chỉnh liên tục (Ảnh: Unsplash).
Trong quá trình làm việc, doanh nghiệp cần linh hoạt đánh giá và điều chỉnh liên tục (Ảnh: Unsplash).

7. Tuân thủ luật pháp và quy định 

Chắc chắn việc tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến tiền lương là điều tối quan trọng.

Lý do là bởi việc không tuân thủ các quy định này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và nghĩa vụ tài chính đối với công ty. 

Đồng thời, các doanh nghiệp đang hoạt động trong một môi trường mà nhân viên và các cơ quan quản lý ngày càng yêu cầu minh bạch về lương bổng.

Điều này càng làm nổi bật tầm quan trọng của hoạt động thường bị đánh giá thấp này.

Luật pháp luôn đóng vai trò tối quan trọng (Ảnh: Unsplash).
Luật pháp luôn đóng vai trò tối quan trọng (Ảnh: Unsplash).

Lời kết

Từ thực tế và những gợi ý bên trên, các nhà lãnh đạo nhân sự và doanh nghiệp có thể tham khảo và đưa ra hành động phù hợp, đặc biệt là về mặt minh bạch và công khai.

Ngày nay, khi nhân viên lo lắng về lạm phát, họ muốn biết chiến lược trả lương của tổ chức là gì để thích ứng với môi trường lạm phát chưa từng xảy ra trong hơn 40 năm qua. 

Nếu các công ty giữ bí mật, có thể sẽ có những tin đồn hoặc phản hồi nho nhỏ, họ có thể nghĩ nhiều hơn về việc rời đi hoặc có thể thảo luận về tiền lương với đại diện công đoàn. 

Các công ty được khuyến khích để khởi tạo và duy trì các kênh đối thoại cởi mở với nhân viên nhằm đảm bảo nhân viên nhận được các thông tin kịp thời, thực tế và có liên quan về tiền lương của họ.

Lược dịch từ bài viết của CCI Consulting.