Tác động của việc trao quyền trong doanh nghiệp

Trao quyền tại nơi làm việc đề cập đến việc trao cho nhân viên quyền hạn, nguồn lực và sự hỗ trợ mà doanh nghiệp cần để đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và nắm quyền sở hữu công việc của họ.

Cách tiếp cận quản lý này cho rằng nhân viên là tài sản quý giá, những người có khả năng đóng góp vào sự thành công của công ty.

Bằng cách trao quyền cho nhân viên, các công ty có thể thúc đẩy văn hóa đổi mới, tăng cường sự gắn kết của nhân viên và cải thiện hiệu suất tổng thể.

null
Khi nhân viên cảm thấy được tin tưởng và đánh giá cao, nhân viên có nhiều khả năng cảm thấy có động lực, đầu tư vào công việc và cam kết đạt được các mục tiêu của công ty.

Trao quyền tại nơi làm việc có thể có nhiều hình thức, bao gồm:

Cung cấp cho nhân viên các cơ hội đào tạo và phát triển, cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả và cho phép nhân viên đóng góp vào quá trình ra quyết định.

Trao quyền trong doanh nghiệp: 3 case studies điển hình

Một số công ty trên thế giới và tại Việt Nam đã thực hiện thành công việc trao quyền tại nơi làm việc của họ.

Các công ty này đã nhận ra tầm quan trọng của việc trao quyền cho nhân viên và tạo ra một môi trường khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác và động lực.

1. Zappos trao quyền bằng cách triển khai cơ cấu tổ chức "chế độ toàn diện"

Trong hệ thống này, quyền lực và quyền ra quyết định được phân phối giữa các nhân viên, thay vì được nắm giữ bởi một người hoặc một nhóm người.

Kiểu cấu trúc này cho phép cộng tác và sáng tạo nhiều hơn, vì nhân viên được tự do đưa ra quyết định và nắm quyền sở hữu công việc của họ.

Một trong những cách Zappos trao quyền cho nhân viên của mình là thông qua chương trình "Tự quản lý".

null
Chương trình này cho phép nhân viên lựa chọn nhiệm vụ công việc và đặt mục tiêu riêng.

Ngoài ra, công ty khuyến khích nhân viên thử nghiệm những ý tưởng và cách tiếp cận mới, giúp thúc đẩy sự đổi mới và phát triển.

Công ty đã trải qua sự gia tăng mức độ gắn kết, động lực và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

Điều này đã dẫn đến năng suất cao hơn và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

2. Thế giới Di động đầu tư vào cơ hội đào tạo và phát triển cho nhân viên

Thế giới Di động đã thực hiện chiến lược trao quyền cho nhân viên của mình như một phương tiện thúc đẩy sự đổi mới và cải thiện hiệu suất tổng thể của công ty.

Điều này đạt được thông qua một số sáng kiến, chẳng hạn như cung cấp cho nhân viên cơ hội phát triển nghề nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, đồng thời thúc đẩy văn hóa làm việc theo nhóm và hợp tác.

null
Thế giới Di động thể hiện cam kết đối với sự thành công và hạnh phúc của nhân viên.

Doanh nghiệp tập trung vào việc cung cấp cho nhân viên của mình các công cụ và nguồn lực để thành công trong công việc, bao gồm:

Chương trình đào tạo đến khả năng tiếp cận công nghệ mới nhất và thậm chí cả khả năng làm việc tại nhà hoặc các hình thức sắp xếp công việc linh hoạt khác.

Một khía cạnh quan trọng khác trong cách tiếp cận trao quyền của Thế giới Di động là tập trung vào việc cung cấp một nền văn hóa nơi làm việc hỗ trợ và toàn diện.

3. Phenikka tiên phong giáo dục khai phóng trao quyền tự do và chủ động cho sinh viên

Phenikka đã tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên để nhân viên có thể phát triển kỹ năng và trải nghiệm của mình trong môi trường làm việc.

Bao gồm các hoạt động như tham gia các dự án, tham gia các nhóm nghiên cứu và thực tập tại các công ty.

null
Sinh viên Phenikaa học thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp.

Phenikka cũng đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng môi trường học tập tích cực và sáng tạo, giúp sinh viên cảm thấy được yêu thích và tự tin hơn trong việc giải quyết vấn đề và tìm kiếm các giải pháp.

Theo đó, giáo dục khai phóng của trường Phenikka tôn trọng sự chủ động, tích cực của người học.

null
Mỗi sinh viên sẽ được khai phá toàn năng tại Đại học Phenikaa.

Trong đó, giáo viên luôn khuyến khích, gợi mở cho học sinh sáng tạo và trường học sẽ là nơi có trách nhiệm trong việc đầu tư tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tự học, tự nghiên cứu.

Với mô hình này, người học có thể nhận ra nhiều ưu thế của mình.

Đồng thời, người học còn có thể phát triển nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực hoặc tập trung vào lĩnh vực chuyên môn, tùy theo nhu cầu của bản thân.

Lời kết

Bằng cách cấp cho nhân viên nhiều quyền kiểm soát, trách nhiệm và hỗ trợ hơn, các doanh nghiệp có thể thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện sự hài lòng của nhân viên và đạt được thành công.

Dù là một công ty mới thành lập, một tập đoàn đa quốc gia hay cơ sở giáo dục, luôn có chỗ cho sự trao quyền trong kinh doanh.