Theo thông tin được công bố ngày 3.2.2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã VDS) đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc vào vị trí Tổng giám đốc Công ty.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Rồng Việt từ ngày 8.2.2021, thay thế cho ông Nguyễn Hiếu, người đã điều hành Rồng Việt từ tháng 9.2012 đến nay.

Được biết, bà Thu Huyền sinh năm 1979 là Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và có 19 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành chứng khoán. Bà tham gia Rồng Việt từ đầu năm 2007 và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như Trưởng Phòng Giao dịch, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán. Vào năm 2017, Bà Thu Huyền được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Rồng Việt.

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư