Đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Adidas hợp tác cùng Tổ chức bảo vệ môi trường biển Parley (Parley for the Oceans) để hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt rác thải nhựa, chiến dịch “Chạy vì đại dương” được phát động từ ngày 28/5 và kéo dài đến ngày 8/6.

Adidas hợp tác với Parley để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng rác thải nhựa ở đại dương. Adidas hợp tác với Parley để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng rác thải nhựa ở đại dương.

Trong chiến dịch Run for the Oceans năm nay, mỗi km chạy bộ được tính trên ứng dụng Adidas Running sẽ được đóng góp vào quỹ, tương ứng với 10 chai nhựa được thu gom bởi Tổ chức Parley.

Mục tiêu chiến dịch là thu gom được 226,8 tấn rác thải nhựa và chương trình này sẽ được mở rộng cũng như vận hành trên 28 quốc gia.

Cộng đồng Adidas Runners Saigon (AR Saigon) cũng tổ chức trực tuyến thử thách để kêu gọi những người chạy bộ với cam kết vì một đại dương sạch, không rác thải nhựa.

200 người tham gia chiến dịch "Chạy vì đại dương" ở Quy Nhơn. 200 người tham gia chiến dịch "Chạy vì đại dương" ở Quy Nhơn.

Dù đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới tương lai bền vững, Adidas vẫn còn nhiều điều cần làm để bảo vệ môi trường đại dương.

Run for the Oceans dự kiến sẽ được mở rộng hơn nữa, bao gồm cộng đồng chạy bộ trên không gian kỹ thuật số. Adidas hướng đến mục tiêu kêu gọi được 40 triệu người tham gia tích lũy vào năm 2025.

Theo Doanh nhân Sài Gòn