Hiểu rõ hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật

Ông Lưu Xuân Vĩnh - luật sư điều hành, công ty Luật TNHH Asia Legal. Ông Lưu Xuân Vĩnh - luật sư điều hành, công ty Luật TNHH Asia Legal.

Ông Lưu Xuân Vĩnh cho biết hợp đồng điện tử được quy định đầy đủ trong Bộ Luật Dân sự, Luật Giao dịch điện tử.

Theo đó, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo điều 33 của Luật Giao dịch điện tử 2005.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu (Điều 34 Luật giao dịch điện tử 2005).

Tính pháp lý của hợp đồng, ký kết điện tử

Ông Lê Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Tin học và công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Ông Lê Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Tin học và công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương.

Theo ông Lê Đức Anh, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử nêu rõ chứng từ điện tử có giá trị như bản gốc nếu đảm bảo 2 yếu tố.

Thứ nhất là đảm bảo độ tin cậy và toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử thời điểm thông tin được khởi tạo đầu tiên của chứng từ điện tử.
Thứ hai là thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập đầy đủ khi cần thiết.

Lưu ý những trường hợp không được áp dụng hợp đồng điện tử

Những trường hợp được nêu sau đây như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và bất động sản, văn bản về thừa kế.

Những giấy tờ bao gồm giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, khai tử, hối phiếu và giấy tờ có giá trị pháp lý khác.

Nội dung giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống. Nội dung giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống.

Căn cứ pháp lý giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống. Căn cứ pháp lý giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống.

Phương thức giao dịch giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống. Phương thức giao dịch giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống.

Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử

Dữ liệu tạo chữ ký phải gắn với 1 chủ thể duy nhất trong bối cảnh dữ liệu được sử dụng.

Dữ liệu tạo chữ ký chỉ thuộc kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

Mọi thay đổi sau ký đều có thể bị phát hiện, kể cả mọi thay đổi nội dung của thông điệp dữ liệu.

Vì thế, chữ ký điện tử được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chứng thực được xem là bảo đảm các điều kiện an toàn.

Quy trình đăng ký chứng thực hợp đồng điện tử

Về Nghị định 52 sửa đổi bổ sung, Bộ Công Thương trình Chính phủ, sửa đổi điều 63, ban hành toàn bộ quy trình doanh nghiệp đăng ký đơn vị chứng thực hợp đồng điện tử.

Nghị định này sẽ quy định rõ quy trình và chính thức cấp đăng ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử (CeCA).

Ba nhóm đối tượng tham gia vào trục mô hình triển khai hạ tầng quản lý và chứng thực của Hợp đồng điện tử quốc gia

Nhóm đối tượng thứ nhất là các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử CeCA - đơn vị sẽ được Bộ Công Thương cấp đăng ký dịch vụ Hợp đồng điện tử.
Nhóm đối tượng thứ hai là các hệ thống liên quan đến hệ thống trục do Bộ Công Thương triển khai.

Hệ thống trục sẽ liên kết với các hệ thống giải quyết tranh chấp hợp đồng điện tử của bên thứ 3 và Cục Quản lý cạnh tranh.

Hệ thống trục đóng vai trò liên kết trực tiếp với hệ thống giải quyết tranh chấp của Cục Quản lý Cạnh tranh, cơ quan Bộ Công Thương để kiểm tra và tra cứu Hợp đồng điện tử.

Hệ thống có sẵn cơ chế để bên thứ 3 tham chiếu, xác minh hợp đồng điện tử có phải hợp đồng gốc.

Nhóm đối tượng thứ ba là các doanh nghiệp đóng vai trò hỗ trợ cho các CeCA trong việc xây dựng, ứng dụng hợp đồng điện tử như eKYC, TimeStamp, eVerify, Cross-Signing...

Buổi hội thảo trực tuyến "Giá trị pháp lý hợp đồng điện tử & Quy trình triển khai thực tế" diễn ra vào ngày 23/09/2021. Buổi hội thảo trực tuyến miễn phí với chủ đề "Giá trị pháp lý hợp đồng điện tử & Quy trình triển khai thực tế" diễn ra vào ngày 23/09/2021.

Theo Nhịp Sống Doanh Nghiệp