Kỷ nguyên-Internet-data-big data-khobau - du lieu

Kỷ nguyên Internet cũng mở ra các cơ hội để nhân loại có thể tập hợp nguồn lực, chung tay giải các bài toán lớn của thế kỷ như biến đối khí hậu, ô nhiễm môi trường, để phát hiện, ngăn chặn thảm họa, đưa ra các phương thức phát triển có tính bền vững, thân thiện môi trường.

Dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên giá trị nhất trên thế giới mà những doanh nghiệp, tổ chức khám phá được mỏ tài nguyên mới này và biết cách khai thác sẽ có vị thế khó lòng thay thế được trong việc tạo và cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho tệp khách hàng lớn ở quy mô toàn cầu. Nếu ví dữ liệu như một kho báu quý giá, doanh nghiệp hay tổ chức nào có được khả năng khai thác, xử lý dữ liệu sẽ là các “vị vua Midas” huyền thoại có bàn tay chạm vào bất kỳ thứ gì cũng biến thành vàng.

Với chủ đề Khám phá kho báu Midas, các diễn giả sẽ trình bày các nội dung sâu, rộng về các công nghệ chính trong kho báu dữ liệu. Các phiên thảo luận với sự tham dự của các diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet of Thing, bảo mật sẽ bàn về phương thức phát triển của các công nghệ mới, tương lai phát triển của các ngành, dịch vụ có ảnh hưởng quan trọng tới đời sống kinh tế – xã hội của quốc gia và thế giới.

Theo Forbesvietnam