Triển lãm dưới sự bảo trợ và chủ trì của Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công thương, do Công ty CP ADPEX phối hợp cùng Cục Phát triển Thị trường & hỗ trợ Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC), Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội tin học Việt Nam, Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới Khí hậu Việt Nam tổ chức.

Đây là sự kiện thường niên và duy nhất được đón chờ nhất trong năm về ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tại Việt Nam.

Triển lãm cập nhật những xu hướng công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, phát thanh, truyền hình & điện tử...

Sự kiện là nơi gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tạo ra các cơ hội chuyển giao công nghệ, phát triển dịch vụ, tăng cường khả năng hợp tác đầu tư, góp phần nâng cao nâng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

null


Các ngành hàng trưng bày triển lãm bao gồm:

- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

- DỊCH VỤ MẠNG

- DỮ LIỆU DATA

- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

- THIẾT BỊ TRÒ CHƠI, ĐIỆN TỬ

- PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI

- ...

Xem thêm thông tin về sự kiện tại đây.