Tương lai Blockchains sẽ như thế nào?

Blockchain được xem là một trong những tập dữ liệu lớn, được số hóa và có khả năng phân bố rộng khắp. 

Tuy nhiên, nguyên tắc hoạt động của Blockchain là tạo nên một cộng đồng hoạt động gắn kết, không đơn lẻ.

Hệ sinh thái Blockchain trên thế giới. (nguồn: Enterprise) Hệ sinh thái Blockchain trên thế giới. (nguồn: Enterprise)

Thời gian đầu, Blockchain là ứng dụng được sử dụng lần đầu tiên cho việc bút toán đồng Bitcoin và một số đồng tiền điện tử khác. Tuy nhiên, ngày nay, Blockchain đã được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực. 

Khả năng khai phá công nghệ Blockchain trong xã hội hiện đại, đặc biệt là xã hội 4.0 như ngày này đã cho thấy được sức mạnh và triển vọng của Blockchain. 

Blockchain mang đến khả năng tiết kiệm lớn đồng thời là tính bảo mật rất cao.

Công nghệ Blockchain tạo nên sự thay đổi của thế giới trong cả đời sống lẫn kinh doanh

Từ khi ra đời cho đến nay, công nghệ Blockchain đã tạo nên nhiều chuyển biến và sự thay đổi của thế giới. 

Theo đó, hiện tại và trong tương lai không xa, Blockchain hứa hẹn sẽ trở thành một trong những công nghệ "chìa khóa" cho sự phát triển của thế giới tạo nên nhiều sự thay đổi lớn vượt bậc.

Xã hội tiến tới hình thức giao dịch điện tử

Công nghệ Blockchain với sự lớn mạnh của đồng Bitcoin đã đặt nhiều triển vọng cho việc thanh toán và giao dịch bằng tiền điện tử. 

Hình thức giao dịch tiết kiệm thời gian và chi phí. Hình thức giao dịch tiết kiệm thời gian và chi phí.

Blockchain đã được thiết kế để lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch diễn ra trên mạng P2P. Blockchain hoạt động như một sổ kế toán ẩn danh. 

Mặc dù thông tin chi tiết về các giao dịch được giữ bí mật nhưng sổ kế toán được công khai.

Vì vậy, mọi người có thể xem nó để xác nhận rằng một giao dịch đã diễn ra hay chưa. 

Công nghệ Blockchain giúp giảm chi phí, tăng cường tính minh bạch và mang lại sự hiệu quả.

Bên cạnh đó, thanh toán điện tử bằng công nghệ Blockchain tạo nên một ngân hàng điện tử mà ở đó hai bên được trao đổi một cách trực tiếp không qua bất kì một bên thứ ba nào khác.

Tất cả mọi thứ đều có thể trở thành dịch vụ

Với sự lớn mạnh của công nghệ Blockchain, con người sẽ được tiếp xúc với một hệ thống dữ liệu lớn, bảo mật cao mà ở đó tất cả mọi thứ đều có thể trở thành dịch vụ. 

Ứng dụng công nghệ Blockchain chính là mở rộng thêm mối quan hệ, cơ sở dữ liệu và sự tương tác xã hội.

Blockchain - công nghệ làm thay đổi nhân loại. Blockchain - công nghệ làm thay đổi nhân loại.

Tương lai việc làm trong ngày tài chính, ngân hàng

Một thực tế dễ đoán trước đó là sự phát triển của công nghệ Blockchain có thể sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong tài chính, ngân hàng. 

Ứng dụng Blockchain trong ngành tài chính, ngân hàng. Ứng dụng Blockchain trong ngành tài chính, ngân hàng.

Theo một cuộc khảo sát của Công ty Tư vấn Accenture, các nhà quản lý thừa nhận Blockchain đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của các ngân hàng cũng như công ty tài chính. 

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng, các ngân hàng trên toàn thế giới sẽ tiết kiệm được 20 tỷ USD vào năm 2022 nhờ áp dụng công nghệ blockchain. 

Một số nhà phân tích tài chính tin rằng, trong tương lai không xa, blockchain sẽ thay thế các hệ thống chuyển khoản ngân hàng hiện tại.

Một ứng dụng nữa mà blockchain mang đến cho các ngân hàng đó là hệ thống nhận diện khách hàng dựa trên sổ cái phân tán. 

Điều này thực sự hiệu quả vì tất cả các ngân hàng, tổ chức tín dụng đều phải có quy trình xác thực eKYC (Know Your Customer). 

Xác thực eKYC - không cần xếp hàng, không tốn thời gian. Xác thực eKYC - không cần xếp hàng, không tốn thời gian.

Blockchain cho phép người dùng xác minh danh tính chỉ bằng một bước đơn giản và thông tin này được lưu trữ và được cấp quyền cho các ngân hàng khác trong hệ thống. 

Các hoạt động tài chính và ngân hàng có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm tiền gửi và cho vay. 

Nhưng tại một số ngân hàng lớn hiện nay trên thế giới, việc đảm bảo vẫn chưa chắc chắn.

Theo đó, số lượng công việc trong ngành tài chính, ngân hàng sẽ mất đi, kéo theo đó nhiều nhân viên tài chính, ngân hàng có thể sẽ thất nghiệp. 

Khả năng xuất hiện bầu cử điện tử

Ngoài ứng dụng trong tài chính, ngân hàng, công nghệ Blockchain bùng nổ còn trở thành một trong những dự đoán mới cho tương lai bầu cử. 

Theo đó, với mô hình Blockchain, mỗi cử tri trong quá trình bầu cử sẽ sở hữu một "ví tiền điện tử" và sẽ có một "đồng tiền điện tử" duy nhất. 

Blockchain - vũ khí minh bạch cho nhà nước. (nguồn: Ethereum) Blockchain - vũ khí minh bạch cho nhà nước. (nguồn: Ethereum)

Theo mô hình này, khi mà cuộc bầu cử diễn ra, nếu như họ muốn bầu cử cho ai thì sẽ được thực hiện ứng cử bằng cách sử dụng ngay trên ứng dụng dùng Blockchain. 

Đồng thời họ cũng có quyền tự thay đổi phiếu bầu trước thời hạn quy định.

Việc bầu cử bằng công nghệ Blockchain giúp giảm thiếu ngân sách quốc gia trong mỗi kỳ bầu cử, đồng thời tạo được tính công khai, minh bạch, công bằng cho các ứng viên.

Kết luận

Trên đây là những dự đoán về tương lai của công nghệ Blockchain cùng với sự thay đổi của thế giới khi mà công nghệ Blockchain ngày càng phát triển và bùng nổ. 

Hứa hẹn rằng, trong một tương lai không xa nữa, có lẽ Blockchain sẽ là một trong những công nghệ đi đầu và là chìa khóa cho mọi sự phát triển.

Anh Thư - Trends Việt Nam