Thứ năm, 21/10/2021, 19:26 ( GMT+7)
Trương Chí Thiện, TGĐ Vĩnh Thành Đạt
Trương Chí Thiện, TGĐ Vĩnh Thành Đạt

Đôi lúc phải bỏ qua những con số và tập trung vào con người.

Walt Power, CEO The Grand Hồ Tràm
Walt Power, CEO The Grand Hồ Tràm

Giúp đỡ người khác là thành công tuyệt vời nhất!

Ông, Phạm Minh Tuấn, TGĐ FPT Software
Ông, Phạm Minh Tuấn, TGĐ FPT Software

Muốn vươn tầm World-Class việc đầu tiên là phải duy trì khát vọng.

Sid Sijbrandij, CEO GitLab
Sid Sijbrandij, CEO GitLab

Khi tất cả mọi người kể cả người dùng trở thành người đóng góp tốc độ đổi mới của doanh nghiệp sẽ tăng đáng kể.

Real time

Loading...