Dale Carnegie Việt Nam (DCVN) là đại diện duy nhất của Dale Carnegie toàn cầu tại Việt Nam.

Đây là tổ chức tiên phong và dẫn đầu với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển năng lực tổ chức và cá nhân.

DCVN giúp các nhà lãnh đạo và tổ chức giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của họ.

Trong xây dựng VHDN, DCVN hiểu rằng sở hữu một bộ giá trị cốt lõi tiêu chuẩn sẽ là một “bàn đạp” phát triển quan trọng.

Theo đó, DCVN gợi ý 3 cách mà trong đó các giá trị cốt lõi khi được kết hợp chặt chẽ với các hoạt động kinh doanh sẽ hình thành văn hóa công ty và thúc đẩy lợi nhuận cho DN, bao gồm:

Xây dựng thương hiệu dựa trên giá trị cốt lõi của công ty (Value-based branding), Lãnh đạo dựa trên các giá trị cốt lõi của công ty (Value-based Leadership) và Tuyển dụng dựa trên giá trị cốt lõi của công ty (Value-based Recruitment).

1. Xây dựng thương hiệu dựa trên giá trị cốt lõi của công ty (Value-based branding)

Như đã đề cập từ trước, văn hóa công ty bắt đầu trước hết với các giá trị cốt lõi.

Vì vậy nhận diện DNA thương hiệu thông qua các đặc trưng trong bộ giá trị cốt lõi tương tự như thông qua VHDN.

Thúc đẩy xây dựng thương hiệu bằng giá trị cốt lõi cũng chính là thúc đẩy văn hóa công ty.

Trên thực tế, tạo ra một sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích hiện là chưa đủ.

Các DN cần đầu tư vào xây dựng thương hiệu dựa trên các giá trị cốt lõi để trao quyền cho người tiêu dùng thông qua thương hiệu, thay vì chỉ tập tập trung vào sản phẩm.

Hãy coi các giá trị cốt lõi là “kim chỉ bắc” của “la bàn thương hiệu”.

null
Giá trị cốt lõi là “kim chỉ bắc” của “la bàn thương hiệu”.

Bất kể công ty hoạt động theo hướng nào, chúng vẫn ổn định và phản ánh đúng bản chất của DN.

Khi một thương hiệu được xây dựng dựa trên một tập hợp các giá trị thống nhất về mục đích và ý nghĩa hoạt động, các nguyên tắc xác định đặc điểm thương hiệu sẽ được hình thành và từ đó thúc đẩy nhận diện VHDN.

Các thương hiệu thời trang và công nghệ là những ví dụ điển hình trong việc xây dựng thương hiệu dựa trên các giá trị cốt lõi của công ty.

Đơn cử, giá trị cốt lõi của hãng thể thao đình đám Nike bao gồm “inspiration (nguồn cảm hứng), innovation (sự đổi mới), every athlete in the world (mọi vận động viên trên thế giới), authentic (chân thực), connected (kết nối), and distinctive ( khác biệt).”

Khi xây dựng thương hiệu, Nike đã bám sát vào các giá trị cốt lõi này thông qua thiết kế logo dấu phẩy Swoosh cùng slogan “Just do it”.

null
Chiến lược xây dựng thương hiệu qua giá trị cốt lõi của Nike.

Ban đầu, khẩu hiệu được thiết kế để chống lại vấn nạn béo phì ngày càng tăng của Hoa Kỳ (inspiration), nhưng nó cũng thể hiện lý tưởng của công ty về chủ nghĩa anh hùng và sự thúc đẩy (innovation).

Nike xác định rõ hơn rằng bất kỳ ai cũng đều có thể trở thành vận động viên trong mắt họ (every athlete in the world).

Nói cách khác, Nike hướng đến việc khuyến khích thành công (connected), tạo động lực cho các vận động viên và nhắc nhở mọi người (bất kể mức độ thể chất của họ) rằng họ có thể đạt được mục tiêu của mình (authentic, distinctive).

2. Lãnh đạo dựa trên các giá trị cốt lõi của công ty (Value-based Leadership)

Lãnh đạo dựa trên giá trị cốt lõi của công ty là ý tưởng mà trong đó các nhà lãnh đạo điều hành DN dựa trên các giá trị của chính họ và của người khác, bao gồm cả những giá trị được thiết lập cho tổ chức, để có định hướng và động lực.

Về căn bản, triết lý lãnh đạo này khẳng định rằng mọi người hầu hết được thúc đẩy làm việc bởi các giá trị và những niềm tin giống nhau.

null
Lãnh đạo dựa trên giá trị cốt lõi là sự hòa hợp và lan tỏa giữa giá trị cá nhân và giá trị tập thể.
Sự lãnh đạo dựa trên tính hòa hợp giữa giá trị của cá nhân với tập thể chính là yếu tố hình thành và củng cố VHDN.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo dựa trên các giá trị của công ty không có nghĩa là phải có một kế hoạch giao tiếp bóng bẩy xung quanh các giá trị và nguyên tắc tốt đẹp.

Trước hết, người lãnh đạo phải thực sự tôn vinh các giá trị của công ty trong mọi việc bản thân làm và nêu gương cho nhân viên.

null
Sự lãnh đạo dựa trên giá trị cốt lõi cần được chủ DN tiên phong thực hiện.

Đó là cách duy nhất để chủ DN có thể xây dựng lòng tin ở nơi làm việc.

Nếu ngay từ đầu lãnh đạo không tuân theo và tích hợp chúng vào công việc hàng ngày của mình, sẽ rất khó để yêu cầu nhân viên phải tuân theo các giá trị của công ty mà họ đã đặt ra cho doanh nghiệp.

3. Tuyển dụng dựa trên giá trị cốt lõi của công ty (Value-based Recruitment)

Bằng cách cung cấp một hình thức tuyển dụng bất thành văn dựa trên các giá trị cốt lõi phù hợp và mạnh mẽ, nhân viên sẽ được hướng dẫn và truyền cảm hứng để định hình nên một nền văn hóa mạnh mẽ.

Những giá trị cốt lõi này phải là nền tảng trong mọi hoạt động của DN, được thể hiện trước hết ở giai đoạn tuyển dụng.

Văn hóa của một công ty chỉ mạnh khi những nhân viên thể hiện nó.

Việc thuê nhân viên dựa trên sứ mệnh và giá trị của một công ty nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng; tuy nhiên, trên thực tế, đó là một trong những thách thức mà các công ty phải đối mặt khi tuyển dụng nhân viên mới.

null
DN dễ dàng tìm được người giỏi chuyên môn nhưng sẽ khó khăn khi lựa chọn người phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty.

Người lãnh đạo có thể tập hợp một nhóm nhân viên thông thạo kỹ thuật nhất trong ngành, nhưng nếu giá trị cá nhân của họ không phù hợp với giá trị của công ty, doanh nghiệp đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Một bộ giá trị cốt lõi được xác định rõ ràng, có mục đích là một trong những công cụ hữu ích nhất để đánh giá nhân tài tiềm năng.

null
Giá trị cốt lõi của công ty giúp đánh giá nhân tài tiềm năng.

Khi thuê các nhân viên phù hợp với giá trị cốt lõi của DN, văn hóa công ty có thể phát triển, và khi văn hóa phát triển mạnh mẽ, kinh doanh sẽ tăng vọt.

Mỗi sợi DNA đều có hai mạch đơn xoắn kép với nhau, và “DNA” của một doanh nghiệp cũng vậy, bao gồm hai mạch “giá trị cốt lõi” và “văn hóa doanh nghiệp”.

Đó là sự kết hợp “tuy hai mà một, tuy một mà hai” để cùng tồn tại và phát triển.

Để tăng xếp hạng văn hóa cho doanh nghiệp, các giá trị cốt lõi cần được khai thác triệt để và được áp dụng vào từng chiến lược, hoạt động kinh doanh của công ty.