Microsoft sẽ phát hành hai phiên bản mới của Office vào cuối năm nay.

null Phiên bản mới sẽ Microsoft sẽ phát hành hai phiên bản mới của Office vào cuối năm nay.


Sẽ có hai phiên bản dành cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp, lần lượt được gọi là Office 2021 và Office LTSC (Long-Term Servicing Channel).

null Phiên bản LTSC có thể đi kèm một số cải tiến như hỗ trợ chế độ tối và cải tiến khả năng tiếp cận.


Chắc chắn là Office 2021 và Office LTSC sẽ xuất xưởng với OneNote đi kèm và hỗ trợ cả hệ thống 32 bit và 64 bit.

Ngoài ra, Microsoft không có kế hoạch tăng giá phần mềm tiêu dùng. Mặc dù Microsoft muốn mọi người tận dụng đăng ký Microsoft 365, nhưng họ thừa nhận rằng dịch vụ này không có ý nghĩa đối với tất cả mọi người.

Theo Nghe Nhìn Việt Nam