• OD xây dựng các chiến lược giúp tổ chức đạt được hiệu quả cao hơn bằng cách phát triển, cải tiến và củng cố các chiến lược, cấu trúc và quy trình.
  • OD xây dựng đội ngũ gắn kết và văn hóa doanh nghiệp. Các công ty có đội ngũ gắn kết sẽ tăng lợi thế cạnh tranh hơn 202%. 59% nhân viên có sự gắn kết với công ty phát huy được khả năng sáng tạo trong công việc so với 3% từ những nhân viên không gắn kết (Nghiên cứu của Gallup, 2018).
  • OD xây dựng các năng lực giúp tạo lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Theo nghiên cứu của Dale Carnegie, các công ty có sở hữu năng lực thích ứng linh hoạt (một năng lực cần thiết trong thời đại mới) chỉ mất 59% thời gian để cải tiến sản phẩm so với các công ty khác.

Hay các công ty với đội ngũ có sức bền, sức bật cao (Resilient) có xu hướng gắn kết tích cực và chủ động làm việc gấp 3 lần so với các tổ chức khác (Nghiên cứu của Gallup, 2017).

Dưới tác động của thời đại VUCA với đầy rẫy những biến động (Volatility), bất định (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity), vai trò của OD ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trang bị những năng lực, chiến lược cần thiết cho đội ngũ để thích ứng, sẵn sàng với sự thay đổi, biến hóa khôn lường.

Vậy với cương vị Lãnh đạo, Quản lý nhân sự, anh chị đã thực sự tận dụng vai trò của OD để mang đến các kết quả đột phá cho Tổ chức?
Và anh chị đã sẵn sàng làm chủ, dẫn dắt đội ngũ đối mặt với thách thức, tận dụng cơ hội từ VUCA để tiến tới sự phát triển bền vững?

CHỦ ĐỀ 2: SỨC MẠNH CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CÓ NĂNG LỰC GIAO TIẾP RÕ RÀNG VÀ KHẢ NĂNG HỢP TÁC CAO
  • Cấu trúc nhân sự trong thời kỳ chuyển đổi công nghệ kỹ thuật số.
  • Giao tiếp và hợp tác trở thành tiềm lực đưa lực lượng nhân sự phát triển vượt bậc.
  • Những chiến lược nhằm xây dựng văn hóa giao tiếp và hợp tác rõ ràng, bền vững.
  • Vai trò của ban lãnh đạo cấp cao trong việc tạo ra văn hóa giao tiếp rõ ràng và bền vững.

Đợt 2: Trực tuyến (15/4/2021)

Xem thêm thông tin và đăng ký tại đây.

Xem thêm:

Doanh nghiệp nói gì về tác động của chiến lược OD đến sự phát triển bền vững của tổ chức

Theo Dale Carnegie