Nền kinh tế đang hạ nhiệt, báo cáo Xu hướng Nhân tài Toàn cầu tháng 10/2022 của LinkedIn cho thấy việc tuyển dụng đang chậm lại trên toàn thế giới.

Theo đó, nhiều xu hướng đã ra đời, tác động đến hành vi của người lao động và các nhà tuyển dụng:

- Mỗi lần tuyển dụng đều có giá trị;
- Xem xét các ưu tiên của ứng viên;
- Tiếp tục tập trung vào các ưu tiên chiến lược.

1. Mỗi lần tuyển dụng đều có giá trị

Nhiều nhà tuyển dụng đang cân nhắc cẩn thận nên thuê ai và ngày càng chú trọng hơn về nhân sự nội bộ. 

Các doanh nghiệp cũng nghĩ đến phương án thuê nhiều lao động hợp đồng để giảm chi phí và dễ dàng điều hướng.

Tuyển dụng đang trở nên ngày càng gắt gao hơn (Ảnh: Unsplash).
Tuyển dụng đang trở nên ngày càng gắt gao hơn (Ảnh: Unsplash).

2. Xem xét các ưu tiên của ứng viên 

Theo đó, HR Forecast cũng đưa ra lời khuyên rằng, để thuê được nhân tài tốt nhất, nhà tuyển dụng cũng nên hiểu ứng viên muốn gì: 

Chẳng hạn, lương thưởng, sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tính linh hoạt, phát triển nghề nghiệp, minh bạch trong chi trả.

Nguyện vọng của ứng viên cần được quan tâm (Ảnh: Unsplash).
Nguyện vọng của ứng viên cần được quan tâm (Ảnh: Unsplash).

3. Tiếp tục tập trung vào các ưu tiên chiến lược 

Các công ty tiếp tục đầu tư nguồn lực vào các lĩnh vực như: 

- Trải nghiệm của ứng viên;
- Chương trình luân chuyển nội bộ;
- DEI (sự đa dạng, công bằng, hòa nhập).

Lý do là vì chi phí đào tạo lại công nhân hiện tại ít hơn so với việc tuyển dụng mới.

Các doanh nghiệp nên tập trung vào các mục tiêu chiến lược (Ảnh: Unsplash).
Các doanh nghiệp nên tập trung vào các mục tiêu chiến lược (Ảnh: Unsplash).

Lời kết

Năm 2023 sẽ là một năm khó khăn trong thị trường lao động và cả tìm kiếm nhân tài.

Vậy nên, việc tập trung vào các ưu tiên chiến lược cũng như xem xét kỹ lưỡng và biến mỗi lần tuyển dụng trở nên có giá trị là điều cần phải lưu ý trong kế hoạch năm mới.

Lược dịch từ bài viết của HR Forecast.