Tại Hà Nội sáng ngày 22/7, WB Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty Real-Time Analytics (RTA) để tổ chức hội thảo trực tuyến, khởi động chương trình "Ngân hàng Thế giới hỗ trợ doanh nghiệp SME Việt Nam chuyển đổi số".

RTA là doanh nghiệp phát triển công nghệ cùng với các giải pháp khoa học dữ liệu phục vụ nghiên cứu thị trường, quản trị doanh nghiệp cũng như khảo sát kinh tế xã hội trên nền tảng số hóa thời gian thực.

Nền tảng công nghệ Real-Time Workspace (rtWork) được RTA phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận hành không giấy tờ cũng như tự động hóa công tác quản trị.

Nền tảng này cũng được WB sử dụng để phục vụ cho nghiên cứu “Đánh giá tác động ứng dụng công nghệ số hóa lên hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp”.

WB sẽ hỗ trợ cho 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao năng suất lao động và cũng như năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động.

Những doanh nghiệp SME sẽ được đào tạo miễn phí để sử dụng phần mềm có bản quyền trong việc lập kế hoạch nguồn lực. Những doanh nghiệp SME sẽ được đào tạo miễn phí để sử dụng phần mềm có bản quyền trong việc lập kế hoạch nguồn lực.

4 nội dung chính của chương trình hỗ trợ chuyển đổi số

WB và các đối tác sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong chương trình chuyển đổi số, tập trung vào 4 nội dung chính là:

Thứ nhất, đánh giá tình trạng sức khoẻ của doanh nghiệp nhằm xác định những vấn đề về hiệu suất và sức cạnh tranh; 

Thứ hai, tư vấn và đào tạo doanh nghiệp chuyển đổi số, đồng thời chuyển đổi nhận thức cũng như chiến lược chuyển đổi số; 

Thứ 3, ứng dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp số hóa công tác vận hành và tự động hóa quản trị; 

Thứ 4, đo lường hiệu quả của công tác ứng dụng chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, WB cũng sẽ hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng ba giải pháp công nghệ về giao tiếp nội bộ, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng và khách hàng.

Thúc đẩy tăng trưởng ngành bán lẻ thông qua chuyển đổi số

Giám đốc Công ty RTA là ông Lê Đặng Trung cho biết trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ là bộ phận đông đảo nhất.

Ông Lê Đặng Trung nói về dự án hỗ trợ Doanh nghiệp SME Việt Nam chuyển đổi số:


Đặc trưng của các doanh nghiệp này là thường xuyên gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, năng lực quản trị cùng với những hạn chế về công nghệ. 

Những khó khăn này dẫn đến việc hạn chế khả năng cạnh tranh, khả năng duy trì của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số.

Do đó, với việc triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, WB và RTA mong muốn các doanh nghiệp vừa và nhỏ có dễ dàng tiếp cận công nghệ số hoá trong quá trình vận hành nhưng lại không tốn nguồn lực cũng như chi phí đầu tư.

Điều kiện để doanh nghiệp tham gia chương trình chuyển đổi số

Doanh nghiệp toàn quốc đủ điều kiện tham gia chương trình cần có quy mô nhân sự từ 10-100 người, thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải cam kết cung cấp thông tin chính xác, đồng thời thực hiện các nội dung hướng dẫn và yêu cầu khảo sát để tối ưu hiệu quả chuyển đổi số cũng như các gói tài trợ.

Các doanh nghiệp sẽ được tài trở bởi gói Digital Express (thời hạn là 12 tháng từ tháng 8/2021 - 7/2022) và gói Digital Prime (thời hạn là 12 tháng từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023).

Trong đó, gói Digital Express kinh phí cho toàn bộ nhân viên của 300 doanh nghiệp đăng ký sử dụng khi tham gia bốc thăm vào tháng 8/2021 tới đây. 

Sau đó, vào tháng 7/2022, 300 doanh nghiệp còn lại sẽ được tham gia bốc thăm ngẫu nhiên để chọn gói Digital Prime và được hỗ trợ kinh phí cho từ 20-100% nhân viên của doanh nghiệp đăng ký sử dụng.

Theo Vietnamplus